ผลิตภัณฑ์

Lumitester Smart

Lumitester SMART / Lumitester PD-30 เป็นเครื่องอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสาร Luciferin ที่บรรจุอยู่ในปลอกของ LuciPac A3 Water และ LuciPac A3 Surface

วิธีการใช้ Lumitester SMART