ผลิตภัณฑ์

Lumitester Smart

Lumitester SMART   เป็นเครื่องอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสาร Luciferin ที่บรรจุอยู่ในปลอกของ LuciPac A3 Water และ LuciPac A3 Surface

วิธีการใช้ Lumitester SMART